licznik
Już 140373
podpisów pod petycją
Dołącz
do tysięcy
Polek i Polaków
którzy podpisali
tę ważną petycję!
Kliknij tutaj

JE Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Czcigodny Księże Arcybiskupie

Jako wierny świecki zatroskany o los katolickich małżeństw  i rodzin w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Księdza Arcybiskupa z gorącą prośbą o potwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa, jak i niedopuszczania do sakramentu ołtarza osób żyjących w tak zwanych związkach niesakramentalnych.

Po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia pojawiły się niepokojące interpretacje – w szczególności ze strony episkopatu niemieckiego – nagłaśniane przez media  i chętnie podchwytywane przez niektóre grupy katolików, jakoby nauczanie Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach uległo zmianie.

Niestety, rozpowszechnianie tego typu opinii przyczynia się do coraz większego zamętu w duszach wielu wiernych, którzy pomimo presji rewolucji obyczajowej i relatywizacji zasad moralnych starają się nadal wytrwać w wierności nauce Chrystusa o małżeństwie.

W tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się chrześcijańskie małżeństwa i rodziny, brak oficjalnego dokumentu wyraźnie potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Kościoła we wspomnianych kwestiach, wyrażone między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio, przyczynia się do rosnącej liczby zwątpień i odstępstw od wielowiekowej nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii.

Mając w pamięci zdecydowane stanowisko polskich biskupów, którzy podczas synodów poświęconych rodzinie odważnie stanęli w obronie nauczania Kościoła i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, z miłością i ufnością oczekuję potwierdzenia tegoż nauczania przez Konferencję Episkopatu Polski.

W Bogu oddany

Podpisz list
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (31-064) przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie przetwarzania danych przez Fundację w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych mogą Państwo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Z Synowskim oddaniem kierujemy na ręce Przewodniczącego Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, petycję z prośbą o potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa.

Właśnie teraz nasi Czcigodni Pasterze potrzebują wsparcia i ważnego głosu tych wszystkich wiernych, którym dobro Kościoła i polskich rodzin w sposób szczególny leży na sercu.

Dlatego stworzyliśmy tę stronę, by każdemu umożliwić podpisanie petycji.

Wobec wątpliwości i niejasności związanych z niektórymi zapisami adhortacji apostolskiej o miłości w rodzinie Amoris Laetitia, to właśnie Twój głos – tak jak i głos każdego z nas – będzie wielkim wspomożeniem dla biskupów.

Dlaczego to takie ważne?

Za zachodnią granicą Polski możemy zaobserwować wielki kryzys wiary, który potęgowany jest przez doktrynalny zamęt. Niemieccy biskupi wystosowali list pasterski, w którym oficjalnie dopuścili osoby rozwiedzione, żyjące w ponownych związkach, do przyjmowania Komunii Świętej.

W największym kraju Unii Europejskiej katolicka hierarchia zaprzeczyła dotychczasowej praktyce Kościoła oraz słowom świętego Jana Pawła II, który nauczał:

Kościół potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński.

Nie chcemy, by doktrynalny zamęt i rewolucja obyczajowa dotarły do naszej Ojczyzny! Pragniemy ponadto, by postawa polskich hierarchów dała przykład biskupom na całym świecie.

Dlatego tak ważne jest, byśmy razem dali świadectwo wierności duchowemu testamentowi, który przekazał nam nasz święty papież Jan Paweł II. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy właśnie teraz – w obliczu zagrożenia – dali świadectwo naszej wiary i przywiązania do odwiecznej nauki Kościoła, założonego przez Chrystusa Pana.

Twój podpis zajmie mniej czasu niż przeczytanie tego tekstu! Dzięki niemu uczynisz wiele dobra dla siebie, swoich bliskich, Kościoła i dla naszej Ojczyzny, która od wieków szczyci się dewizą – Polonia Semper Fidelis – Polska Zawsze Wierna!

Polska wierna Kościołowi i Jego niezmiennemu nauczaniu!

Wszystkie podpisy wraz z treścią petycji przekażemy na ręce Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

Skorzystaj z formularza zamieszczonego obok – wpisz swoje imię i nazwisko. Dopisz także adres e-mail, dzięki któremu będziemy mogli poinformować Cię o dalszym przebiegu naszej akcji.

Twój udział w akcji to ważny wkład w dzieło pomocy małżeństwom zagrożonym rozpadem, które wprawdzie przeżywają kryzys, ale ciągle liczą się ze zdaniem Kościoła.

Głos polskiego episkopatu w sprawie nierozerwalności małżeństwa nie tylko może stać się wielkim świadectwem Prawdy, ale także dodać odwagi i zachęcić biskupów z innych krajów do głoszenia niezmiennej, Chrystusowej nauki, na której zbudowana została cywilizacja chrześcijańska.

Ostatnio petycję podpisali:
24-02-2018, 22:58 Miro, OSWIECIM
24-02-2018, 22:36 Stanisław, GLIWICE
24-02-2018, 22:32 Julian, GRANOWIEC
24-02-2018, 22:28 Ilona, SOSNOWIEC
24-02-2018, 22:23 Julia, COVENTRY